Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby Kamil Jelínek, zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Kamilu Jelínkovi, IČ: 01164767 se sídlem Čápkova 28/21, PSČ 602 00 Brno – Veveří, jež je zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným pod Magistrátem města Brna.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Žádost o odebrání/úpravu osobních údajů